Budovanie vzťahov vo Viedni

Viedeň, Hotel Sacher – apríl 2018
Navštívili sme Hotel Sacher, ktorý sa nachádza v srdci niekdajšieho hlavného mesta Monarchie.
Sacher House - Zselíz

Franza a Eduarda, podľa ktorých je pomenované aj naše združenie, viažu silné spojitosti k nášmu mestu. Franz, autor slávnej Sacherovej torty strávil len málo času v službách Esterházyovcov, ale jeho syn Eduard sa narodil vo februári roku 1843 v dnešnom Sacherovom dome. Vďaka torte a honosnému hotelu, ktorý Eduard založil vo Viedni, meno Sacher je už dnes svetoznáme. Nášmu združeniu sa podarilo skontaktovať vedenie známej inštitúcie a po úspešných rokovaniach členovia združenia navštívili slávnu inštitúciu, ktorá stojí v strede niekdajšieho hlavného mesta Monarchie. Uvítanie našej delegácie prebiehalo naozaj pompézne: hostí privítal osobne majiteľ hotelového reťazca Alexander Winkler a generálny riaditeľ hotela Reiner Heilmann.

V impozantnej rokovacej miestnosti pod názvom Sacher Eck, ktorú slávnostne otvorili v tomto roku, želiezovská delegácia prezentovala svoju činnosť, ciele a predstavy. Prítomní sa podelili o dôležité vedomosti ohľadom života a diela Franza a Eduarda Sachera, vydiskutovali si možnosti spolupráce v rámci témy, potom členovia združenia srdečne pozvali vedenie a reprezentantov hotela do Želiezoviec na návštevu.
Koncom rokovania hostia odovzdali svojim hostiteľom orámovanú fotografiu o rodnom dome zakladateľa hotela, ktorú doplnil aj darčekový balík zostavený zo želiezovských miestnych produktov: vôňa Želiezoviec sa v miestnosti hneď objavila vďaka špecielitám Pivnice Palíka a Včelárstvu Tibora Jókaiho.
Je nepopierateľné, že pre mesto Želiezovce je Sacherov kult a viedenské kontakty obrovským potenciálom ohľadom budúcnosti nášho mesta.

Kontakty

E-mail: sacherhouse@sacherhouse.com
Marek Kepka, predseda: +421 907 110 926
Ákos Csonka, média: +421 917 390 806

Adresa

Sacherov dom
Schubertova 229/26,
SK-93701 Želiezovce,
Slovensko