Projekty

Dokončené a prebiehajúce projekty

A Sacher torta és Shubert városa

Po stopách rodiny Esterházyovcov

Realizácia projektu: 2020
Partneri: Kult Minor
(ZSE), (NSK), Samospráva mesta Želiezovce

Az Eszterházy torta és Zselíz

Sacherova oáza

Realizácia projektu: 2020/21
Partner: Raiffeisen Bank
A Sacher torta és Shubert városa

CS@lád-Rodin@

Realizácia projektu: 2020
Sponzori: Nadácia Gábora Bethlena

Pripravované projekty

A Sacher torta és Shubert városa

Interesting local history

Vytvorenie historickej osvetovej oázy a predstavenie života a diela známeho spisovateľa historických románov

Az Eszterházy torta és Zselíz

Gastrokultúra

Realizácia projektu: 2021
Partneri: Interreg A HUSK, PT4
A Sacher torta és Shubert városa

CE GastrArch

Central European architectural heritage’s change,its effect on Central European identity through XVII-XIX. centuries project’s buildings and examining, presenting the local gastronomy,wine

Az Eszterházy torta és Zselíz

Čiastočná renovácia Sacherovho domu

Realizácia projektu: 2020/21
Sponzori: Nadácia Gábora Bethlena

Kontakty

E-mail: sacherhouse@sacherhouse.com
Marek Kepka, predseda: +421 907 110 926
Ákos Csonka, média: +421 917 390 806

Adresa

Sacherov dom, Zselíz
Schubertova 229/26,
SK-93701 Želiezovce,
Slovensko