GASTROKULTURA

2021. szeptember 10.

Prvá kreatívna dielňa

V rámci Interreg-projektu pod názvom Miesta gastrokultúrneho dedičstva v cieľových oblastiach NSVÚ a OZ Sacher sme predstavili kreatívnu dielňu, ktorá poniesla meno „Csokoládéba öntött isteni adomány” . Kreatívna dielňa sa konala v Sacherovom dome. Cezhraničný projekt spracúva práve túto oblasť gastrokultúrneho dedičstva vrátane aj kultu Sachera. Súčasťou tohto projektu bolo aj viac štúdií. Počas kreatívnej dielne želiezovské spojitosti prezentovali dvaja miestni historici, Marek Kepka a Ákos Csonka. 74-stranová odborná štúdia spracúva všetko, čo je ohľadom témy dôležité. Resumé, ktoré sa zakladá na autentických zdrojoch, obsahuje život a dielo rodiny Sacherovcov s mimoriadnym akcentom na želiezovské spojitosti a gastrokultúru. Ako už bolo povedané: s pohronským mestečkom sa nespája len Sacherova torta, ale aj Torta Esterházy alebo cukrovinka, ktorá je pomenovaná podľa Franza Schuberta.

To je zatiaľ najvýstižnejší, najkomplexnejší a najodbornejší materiál, ktorý spracúva túto tému. Sme nesmierne radi, že tento projekt nám umožnil realizáciu uvedeného materiálu, lebo vďaka tomu bude mať náš región obrovské kultúrne benefity. Popri dvom miestnym historikom aj Ildikó Javorková mala odbornú prezentáciu o Sacherovom kulte a o gastrokultúrnom dedičstve.

Podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Tibor Csenger vo svojej prednáške znázornil architektonickú históriu budovy a predstavil aj klenbový pivničný priestor, ktorý bol zrekonštruovaný len prednedávnom a ktorý v rámci jedného podujatia slávnostne odovzdal Árpád Potápy, štátny tajomník pre národnú politiku maďarskej vlády.
Odborné podujatie bolo ukončené gastrokultúrnou prezentáciou a ochutnávkou, na ktorej si účastníci mohli ochutnať Sacherovu tortu, Tortu Esterházy a Schubertovu tortu, ktoré boli vyrobené v miestnej cukrárni Páldiovcov. O kvalitný výber vína sa na podujatí postaral Pivnica Palík.

Fotografie z podujatia

Gastrokultura Projekt
Gastrokultura Projekt - SK

Kontakty

E-mail: sacherhouse@sacherhouse.com
Marek Kepka, predseda: +421 907 110 926
Ákos Csonka, média: +421 917 390 806

Adresa

Sacherov dom
Schubertova 229/26,
SK-93701 Želiezovce,
Slovensko