Sacherov dom

Počiatky

„V tomto dome žil Franz Sacher, šéfkuchár grófky Roziny Esterházyovej, so svojou manželkou Rózi Veiningerovou a 8.februára roku 1843 sa v tomto dome narodil aj ich syn Eduard Sacher On založil viedenský Hotel Sacher.”

Túto výstižnú pamätnú tabuľu v nemeckom jazyku umiestnili potomkovia grófskej rodiny na začiatku 20. storočia na stene budovy. Po smrti grófa Jána Karola Esterházyho, ku ktorej došlo v roku 1834, sa jeho manželka Rozina (rodená Festetich) rozhodla, že so svojimi tromi deťmi z rušného cisárskeho hlavného mesta na dlhší čas presunie svoje bydlisko do Želiezoviec, ktoré používali len ako letné sídlo. Grófka v roku 1841 pocítila veľkú nostalgiu za Viedňou, a preto sa rozhodla, že ju aspoň vo svojej kuchyni navodí. Preto privolala na Horné Uhorsko šéfkuchára Franza Sachera (vynálezcu slávnej Sacherovej torty), ktorý bol vtedy vo svojich dvadsiatich rokoch. Franz Sacher sem prišiel so svojou manželkou Rózi Veiningerovou. Ich dočasným domovom sa stal dom v bezprostrednom susedstve kaštieľa. O rok neskôr, 8. februára roku 1843 sa v tomto dome narodil ich syn Eduard, ktorý neskôr vo Viedni založil svetoznámy Hotel Sacher. Pomenovanie Sacherov dom teda pochádza z týchto udalostí.

Po odchode Sacherovcov želiezovské panstvo, kaštieľ a Sacherov dom zdedili potomkovia rodiny Esterházyovcov. Noví majitelia, členovia rodiny Breunnerovcov sa tu zdržiavali aj naďalej s obľubou. V 30. rokoch 20. storočia bezdetná vdova, grófka Ernestína Coudenhove-Breunner poverila svojho synovca, princa Karla Auersperga spravovaním želiezovského panstva. Karl Auersperg, ktorého volali v Želiezovciach len tak, že „Princ Karcsi”, sa do nášho mesta nasťahoval so svojou početnou rodinou. Do mesta dorazil s manželkou Henriettou a so svojimi šiestimi deťmi (Karl, Heinrich, Lóri, Nesti, Johanna a Aglaé). Vzhľadom na to, že ich príchodom sa stal kaštieľ preľudneným, princova rodina sa presťahovala do susedného Sacherovho domu. Celý rad krásnych fotiek ich zobrazuje na dvore a terase domu. Marianna, ktorá je siedmym dieťaťom manželského páru, sa narodila tiež v Želiezovciach (síce nie v Sacherovom dome, ale v správcovskom dome, ktorý stál na opačnej strane parku).

Želiezovské roky princovej rodiny rozrušilo vypuknutie druhej svetovej vojny. V posledných mesiacoch vojny väčšinu svojich hnuteľných vecí tu nechali, lebo museli ujsť.
Po ich odchode Sacherov (podobne ako aj kaštieľ) sa stal obeťou vandalizmu a pustošenia.
Po ukončení druhej svetovej vojny sa nehnuteľnosť stala súčasťou štátneho majetku, jej stav sa stále zhoršoval a paralelne s týmto dezolátnym stavom celkom zanedbávali aj jej regionálny význam. Budovu, ktorá v období Nežnej revolúcie už bola len rozvalinou, si miestna organizácia Csemadoku odkúpila. Noví majitelia časť nehnuteľnosti odbúrali, zvyšok torza budovy obnovili, prestavali a doplnili novým krídlom, ktoré bolo dlho nedokončené. V roku 2003 Csemadok spolu so Združením priateľov Rákoczi Želiezovce odhalili novú pamätnú tabuľu Sacher.

Kontakty

E-mail: sacherhouse@sacherhouse.com
Marek Kepka, predseda: +421 907 110 926
Ákos Csonka, média: +421 917 390 806

Adresa

Sacherov dom
Schubertova 229/26,
SK-93701 Želiezovce,
Slovensko