Občianske združenie Sacher

Spoznajte ciele nášho združenia, jeho členov a štatút

Predstavíme sa

Občianske združenie sa založilo na jar roku 2016. Táto iniciatíva je pomenovaná podľa rodiny Sacherovcov, ktorá je s mestom v úzkej spojitosti. Svetoznámy vynálezca Sacherovej torty, Franz Sacher žil v našom meste viac rokov v zásluhe rodiny Esterházyovcov a tu sa narodil aj jeho syn Eduard, ktorý bol zakladateľom povestného viedenského hotelového komplexu Sacher.

Naše občianske združenie dodržiava nadnárodné kultúrne tradície Monarchie a jeho hlavným cieľom je zachovanie, pestovanie a spopularizovanie kultúrneho dedičstva mnohonárodnostných Želiezoviec. Popri neustálej podpore a prezentovaní kultúrnych činností naším ďalším cieľom je aj podpora spoločenského a kultúrneho života Želiezoviec, posilnenie želiezovskej lokálnej identity a popularizácia dobrého mena mesta aj u nás, aj v zahraničí.

Členovia občianskeho združenia

Zoznámte sa s členmi nášho združenia!
Kepka Márk - Sacher Polgári Társulás

Marek Kepka

zakladajúci člen, historik, predseda
mark.kepka@sacherhouse.com

Csonka Ákos- Sacher Polgári Társulás

Ákos Csonka

zakladajúci člen, historik, média
akos.csonka@sacherhouse.com

Sárai András - Sacher Polgári Társulás

András Sárai

zakladajúci člen, inžinier, správca
andras.sarai@sacherhouse.com

Andrea Puksa

Andrea Puksa

architekt

Jankus Zsolt - Sacher Polgári Társulás

Zsolt Jankus

zakladajúci člen, učiteľ, editor
zsolt.jankus@sacherhouse.com

Kiánek Margaréta

Margaréta Kiánek

pedagóg, hlavná cukrárka

Pridružení partneri

Kotasz Norbert- Sacher Polgári Társulás

Norbert Kotasz

ekonóm, externý odborník
norbert.kotasz@sacherhouse.com

Posolstvom a ciele združenia

Posolstvom združenia:

 • zachovanie, revitalizácia a popularizácia kultúrneho dedičstva rodiny Sacherovcov, Esterházyovcov a Breunnerovcov na základe multietnických a multilingválnych hodnôt,
 • zveľadenie a revitalizácia rodného domu Sacherovcov,
 • popularizácia, propagácia a prezentácia kultúrnych a historických a hodnôt mesta,
 • hľadanie partnerov na spoluprácu, nadväzovanie zahraničných kontaktov,
 • propagácia mesta doma a v zahraničí.

Ciele a činnosť združenia:

 • Výskum a prezentácia histórie a kultúry Želiezoviec, spolupráca vo výskume s predstaviteľmi vysokých škôl, podnikateľskými subjektmi a inštitúciami verejnej správy v predmetnom území.
 • Tvorba cezhraničných start-up-ov, inicializácia a realizácia spoločných cezhraničných projektov.
 • Rozvoj a prezentácia kultúry a umenia /prednášky, workshopy, kultúrno-vzdelávacie podujatia pre mládež a dospelých, výstavy, foto, video, webová stránka/.
 • Zachovanie a pestovanie mestských a ľudových tradícií /gastronómia, remeslá, oslavy, architektúra, ochrana kultúrnych a pamiatkových hodnôt/. Podpora a rozvoj miestnych lokálnych trhov s akcentom na cezhraničnú spoluprácu, podpora tradičnej i netradičnej remeselnej činnosti v predmetnom území.
 • Spolupráca s domácimi a zahraničnými občianskymi združeniami, cirkvami a školami.
 • Výskum a prezentácia histórie a kultúry Želiezoviec.
 • Vydavateľská a publikačná činnosť .

Naši sponzori

Spoznajte našich kľúčových partnerov!

Kontakty

E-mail: sacherhouse@sacherhouse.com
Marek Kepka, predseda: +421 907 110 926
Ákos Csonka, média: +421 917 390 806

Adresa

Sacherov dom
Schubertova 229/26,
SK-93701 Želiezovce,
Slovensko