GASTROKULTURA

2021. szeptember 25.

Druhá kreatívna dielňa

„Sacherov kult a gastrokultúrne tradície, ktoré sa s ním spájajú, sú takými hodnotami pohronského regiónu a Želiezoviec, ktoré ukrývajú v sebe obrovský potenciál ohľadom cestovného ruchu a sú strategicky nesmierne dôležité pre tento región.” Tento výrok odznel na kreatívnej dielni konanej 25. septembra v Želiezovciach, ktorá bola súčasťou veľkolepého projektu, ktorý realizuje Občianske združenie Sacher spolu s Národným strategickým výskumným ústavom v rámci cezhraničného Fondu malých projektov Interreg.

Jedným z hlavných cieľov projektu je predstaviť a rozvíjať gastrokultúrne miesta, ktoré sú strategicky veľmi dôležité ohľadom tejto tematiky. Najautentickejším miestom je Sacherov dom v Želiezovciach, v ktorom býval počas svojho pôsobenia u rodiny Esterházyovcov dva roky svetoznámy cukrár a stvoriteľ Sacherovej torty so svojou rodinou.

Tento cezhraničný projekt spracúva a predstaví práve toto miesto gastrokultúrneho dedičstva vrátane aj Sacherovho kultu. O téme vzniklo viac publikácií a štúdií. Počas kreatívnej dielne želiezovské spojitosti predstavili dvaja miestni historici, Marek Kepka a Ákos Csonka. Výsledky bádateľskej činnosti prezentovali okrem nich aj externí odborníci. Gabriela Cserbová prezentovala, akú dôležitú úlohu zohráva Sacherova torta, torta Esterházy a Schubertova torta v súvislosti s miestnymi tradíciami a prezentované vedomosti spojila aj s gastrokultúrou Želiezoviec, resp. celého Pohronia.

Účastníci projektu spracovali tému v odbornej štúdii na 74 stranách. Resumé, ktoré sa zakladá na autentických zdrojoch, obsahuje život a dielo rodiny Sacherovcov. Štúdia kladie veľký dôraz na želiezovské spojitosti, predstavuje gastrokultúru, ktorá je spojená s touto tematikou a oblasťou. Ako aj bolo povedané: S pohronským mestečkom sa nespája iba Sacherova torta, ale aj Torta Esterházy, resp. cukrovinka, ktorá ponesie meno svetoznámeho hudobníka a skladateľa Franza Schuberta.

Kreatívna dielňa bola ukončená gastrokultúrnou prezentáciou a ochutnávkou, ktorú prezentovala Gabriela Cserbová. Účastníci kreatívnej dielne si mohli ochutnať Sacherovu tortu, Tortu Esterházy a Schubertovu tortu, ktoré boli vyrobené a prezentované cukrárňou Páldiovcov. O kvalitný výber vína sa na podujatí postarali miestny prvovýrobcovia.

Gastrokultura Projekt
Gastrokultura Projekt - SK

kapcsolat

E-mail: sacherhouse@sacherhouse.com
Kepka Márk, elnök: +421 907 110 926
Csonka Ákos, média: +421 917 390 806

CÍMÜNK

Sacher Ház
Schubertova 229/26,
SK-93701 Želiezovce,
Szlovákia

Kontakty

E-mail: sacherhouse@sacherhouse.com
Marek Kepka, predseda: +421 907 110 926
Ákos Csonka, média: +421 917 390 806

Adresa

Sacherov dom
Schubertova 229/26,
SK-93701 Želiezovce,
Slovensko