Rekonštrukcia Sacherovej pivnice

(2021-2022)
A Sacher-pince felújítása

Pod budovou Sacherovho domu sa nachádza stáročná klenbová pivnica. V prvej polovici 19. storočia aj Franz Sacher bol častým hosťom tohto miesta, pretože zásluhou rodiny Esterházyovcov svetoznámy cukrársky majster býval práve v tomto dome. V neskorších obdobiach ale osud pivnici neprial. Počas druhej svetovej vojny sa pivničný priestor využíval ako protiletecký úkryt, neskôr ho zamestnanci štátneho majetku používali ako podzemný sklad zeleniny. Opustenú a zruinovanú miestnosť zachránila pred definitívnym zánikom miestna organizácia Csemadoku, ktorá odkúpila celý dom. V roku 2021 sa zásluhou Občianskeho združenia Sacher a Csemadoku v zimnom období začali rekonštrukčné práce pivničného priestoru. Tieto práce si vyžiadali množstvo spoločenských, neskôr aj odborných aktivít, ktoré boli podporované prostredníctvom finančných príspevkov Maďarskej a Slovenskej republiky. Prestavba studne v pivnici sa okrem iného zrealizovala aj pomocou online hlasovania.

V prvej pracovnej fáze sme ohľadom optimálneho zvýšenia svetlej výšky museli pivnicu prehlbovať, tehlové steny a klenby sme opravili a očistili. V druhej pracovnej fáze sme inštalovali kúrenie, elektrinu, vodovodné potrubie a umiestnili sme aj barový pult a jedno umývadlo. Pôvodné výstupné pivničné schody, ktoré boli úplne zničené, sme opravili. Vchodovú časť, ktorá bola k domu pristavaná neskôr, sme zbúrali a vrátili sme ju do pôvodného stavu. To bolo potrebné preto, aby sme zamurované okná domu v blízkej budúcnosti vedeli zrekonštruovať. Vďaka Ferencovi Puksovi sa vyhotovili aj dobové drevené vchodové dvere. Rekonštrukčné práce v roku 2022 boli ukončené obnovou pivničnej studne (o tom budeme referovať v inom článku) a skladbou podlahy z tehál.

Síce pivničnú miestnosť čakajú ešte ďalšie rekonštrukcie, konalo sa tu už niekoľko komorných divadelných hier. Príkladom toho sú nezabudnuteľné večerné predstavenia Tamása Gála a Ági Gubíkovej v obnovenej Sacherovej pivnici, ktoré boli spojené aj s ochutnávkou kvalitného vína.

Kontakty

E-mail: sacherhouse@sacherhouse.com
Marek Kepka, predseda: +421 907 110 926
Ákos Csonka, média: +421 917 390 806

Adresa

Sacherov dom
Schubertova 229/26,
SK-93701 Želiezovce,
Slovensko