„Fotky z kaštieľa” - slávnostné otvorenie výstavy

Želiezovce, Sacherov dom – 1. decembra 2019
Obnovená Sacherova izba sa slávnostne otvorila v rámci výstavy v oblasti regionálnej histórie.
Sacher House - Zselíz

Sacherova izba

Obnovená Sacherova izba sa otvorila v rámci výstavy v oblasti regionálnej histórie. Zásluhou obetavej bádateľskej činnosti Mareka Kepku a Ákosa Csonku, historikov Občianskeho združenia Sacher, ktorá bola zameraná na želiezovské dedičstvo grófskej rodiny, mestské panstvo a kaštieľ, sa nahromadilo značné množstvo fotografií a spisovej dokumentácie.
Z jednej časti tejto dokumentácie zostavil Marek Kepka svoju výstavu v oblasti regionálnej histórie. Výstava dostala názov „Fotky z kaštieľa“, lebo vďaka vystaveným exponátom môžeme nahliadnuť do všedných dní šľachtických rodín Coudenhove a Auerspergovcov, ktoré strávili v Želiezovciach.

Prednáška v oblasti regionálnej histórie a slávnostné otvorenie výstavy

Slávnostnému otvoreniu výstavy predchádzala prednáška v oblasti regionálnej histórie, ktorú prednášajúci, Marek Kepka spestril zaujímavými príhodami, ktoré sa spájajú s jednotlivými fotografiami. Dozvedeli sme sa napríklad, v akom príbuzenskom vzťahu je Richardom Coudenhove-Kalergi, ktorého pokladáme za otca paneurópskej myšlienky, so želiezovskou grófskou rodinou a mohli sme vidieť na dobových fotkách, ako letovali v Želiezovciach pruské princezné a dôstojníci Wehrmachtu, ktorí boli s nimi v príbuzenskom vzťahu.

„Naše príhody a fotky zavedú záujemcov do zašlého sveta. Na fotografiách ožijú tridsiate roky, môžeme nazrieť do všedných dní privilegovaných, do sveta grófov a princov, ktorí privítali prominentných osobností a ich blízkych či vzdialených príbuzných európskeho rangu práve v Želiezovciach (podľa mestskej legendy aj samotného korunného princa Františka Ferdinanda).
Také známe miesta ako kaštieľ, mestský park a Sacherov dom môžeme vidieť na fotkách ešte v pôvodnom prostredí, v ktorom spĺňali svoj pôvodný účel. Môžeme ale objaviť aj také neznáme kútiky, ktoré už dnes upadli do zabudnutia aj so svojimi obyvateľmi. Cieľom tejto výstavy je predstaviť kus želiezovskej histórie takým spôsobom, aby sme uctievali postavy a miesta tohto zašlého obdobia.“ – takto zhrnul podstatu svojej prednášky Marek Kepka.

Výstavu si aj naďalej môžete pozrieť v Sacherovom dome. Vstup zdarma.

Kontakty

E-mail: sacherhouse@sacherhouse.com
Marek Kepka, predseda: +421 907 110 926
Ákos Csonka, média: +421 917 390 806

Adresa

Sacherov dom
Schubertova 229/26,
SK-93701 Želiezovce,
Slovensko